Arabiska för gjord av vax

sham3iyy
ﺷَﻤﻌِﻲّ
gjord av vax – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gjord av vax uttalas sham3iyy och skrivs ﺷَﻤﻌِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gjord av vax i:

sham3iyya
ﺷَﻤﻌِﻴَّﺔ
gjord av vax – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gjord av vax består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gjord av vax

Alla bokstäver i gjord av vax

ﺷَﻤﻌِﻲّ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
mim
m
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för gjord av vax består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻤﻌِﻲّ och uttalas sham3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver