Arabiska för ljus

sham3a
ﺷَﻤﻌَﺔ
ljus – femininum singular

Det arabiska ordet för ljus uttalas sham3a och skrivs ﺷَﻤﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ljus i:

sham3aat
ﺷَﻤﻌَﺎﺕ
ljus – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljus består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljus

Alla bokstäver i ljus

ﺷَﻤﻌَﺔ
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
shin
sh
mim
m
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ljus består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻤﻌَﺔ och uttalas sham3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver