Arabiska för händelse

Hadath
ﺣَﺪَﺙ
händelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för händelse uttalas Hadath och skrivs ﺣَﺪَﺙ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns händelse i:

'aHdaath
ﺃَﺣﺪَﺍﺙ
händelse – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet händelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med händelse

Alla bokstäver i händelse

ﺣَﺪَﺙ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
Ha
H
dal
d
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för händelse består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺪَﺙ och uttalas Hadath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för händelse

fa3al blir Hadath

Vi har sett att det arabiska ordet för händelse skrivs ﺣَﺪَﺙ och uttalas Hadath. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet Hadath.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som händelse