Arabiska för prata om

Haddatha
ﺣَﺪَّﺙَ
prata om – dåtid han
yuHaddithu
ﻳُﺤَﺪِّﺙُ
prata om – nutid han

Det arabiska verbet för att prata om skrivs ﺣَﺪَّﺙَ och uttalas Haddatha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺪِّﺙُ och uttalas yuHaddithu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prata om består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prata om

Alla bokstäver i prata om

ﺣَﺪَّﺙَ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
Ha
H
dal
d
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för prata om består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺪَّﺙَ och uttalas Haddatha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prata om

fa33ala blir Haddatha

Vi har sett att det arabiska ordet för prata om skrivs ﺣَﺪَّﺙَ och uttalas Haddatha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet Haddatha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prata om

Böjningsformer av prata om

dåtid
nutid
han
Haddatha
ﺣَﺪَّﺙَ
han - dåtid
yuHaddithu
ﻳُﺤَﺪِّﺙُ
han - nutid
hon
Haddathat
ﺣَﺪَّﺛَﺖ
hon - dåtid
tuHaddithu
ﺗُﺤَﺪِّﺙُ
hon - nutid
jag
Haddathtu
ﺣَﺪَّﺛﺖُ
jag - dåtid
'uHaddithu
ﺃُﺣَﺪِّﺙُ
jag - nutid