Arabiska för dra till sig

qarraba
ﻗَﺮَّﺏَ
dra till sig – dåtid han
yuqarribu
ﻳُﻘَﺮِّﺏُ
dra till sig – nutid han

Det arabiska verbet för att dra till sig skrivs ﻗَﺮَّﺏَ och uttalas qarraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺮِّﺏُ och uttalas yuqarribu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dra till sig består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dra till sig

Alla bokstäver i dra till sig

ﻗَﺮَّﺏَ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dra till sig består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺮَّﺏَ och uttalas qarraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dra till sig

fa33ala blir qarraba

Vi har sett att det arabiska ordet för dra till sig skrivs ﻗَﺮَّﺏَ och uttalas qarraba. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet qarraba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dra till sig

Böjningsformer av dra till sig

dåtid
nutid
han
qarraba
ﻗَﺮَّﺏَ
han - dåtid
yuqarribu
ﻳُﻘَﺮِّﺏُ
han - nutid
hon
qarrabat
ﻗَﺮَّﺑَﺖ
hon - dåtid
tuqarribu
ﺗُﻘَﺮِّﺏُ
hon - nutid
jag
qarrabtu
ﻗَﺮَّﺑﺖُ
jag - dåtid
'uqarribu
ﺃُﻗَﺮِّﺏُ
jag - nutid