Arabiska för depression

'ikti'aab
ﺇِﻛﺘِﺌَﺎﺏ
depression – maskulinum singular

Det arabiska ordet för depression uttalas 'ikti'aab och skrivs ﺇِﻛﺘِﺌَﺎﺏ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet depression består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, alif hamza som skrivs och uttalas ' och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med depression

Alla bokstäver i depression

ﺇِﻛﺘِﺌَﺎﺏ
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺌـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺌـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alif hamza
'
kaf
k
ta
t
'
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för depression består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ـﺌـ ) och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺇِﻛﺘِﺌَﺎﺏ och uttalas 'ikti'aab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver