Arabiska för sorglig, tragisk

muHzin
ﻣُﺤﺰِﻥ
sorglig, tragisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sorglig, tragisk uttalas muHzin och skrivs ﻣُﺤﺰِﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sorglig, tragisk består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, zayn som skrivs och uttalas z och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sorglig, tragisk

Alla bokstäver i sorglig, tragisk

ﻣُﺤﺰِﻥ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
Ha
H
zayn
z
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för sorglig, tragisk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺰِﻥ och uttalas muHzin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sorglig, tragisk

muf3il blir muHzin

Vi har sett att det arabiska ordet för sorglig, tragisk skrivs ﻣُﺤﺰِﻥ och uttalas muHzin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är H, z och n, blir ordet muHzin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sorglig, tragisk