Arabiska för plåga, sorg

law3a
ﻟَﻮﻋَﺔ
plåga, sorg – femininum singular

Det arabiska ordet för plåga, sorg uttalas law3a och skrivs ﻟَﻮﻋَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plåga, sorg består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plåga, sorg

Alla bokstäver i plåga, sorg

ﻟَﻮﻋَﺔ
ﻟـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
lam
l
waw
w
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för plåga, sorg består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﻮﻋَﺔ och uttalas law3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plåga, sorg

fa3la blir law3a

Vi har sett att det arabiska ordet för plåga, sorg skrivs ﻟَﻮﻋَﺔ och uttalas law3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är l, w och 3, blir ordet law3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plåga, sorg