Arabiska för plåga

lawwa3a
ﻟَﻮَّﻉَ
plåga – dåtid han
yulawwi3u
ﻳُﻠَﻮِّﻉُ
plåga – nutid han

Det arabiska verbet för att plåga skrivs ﻟَﻮَّﻉَ och uttalas lawwa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﻮِّﻉُ och uttalas yulawwi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet plåga består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med plåga

Alla bokstäver i plåga

ﻟَﻮَّﻉَ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för plåga består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻮَّﻉَ och uttalas lawwa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för plåga

fa33ala blir lawwa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för plåga skrivs ﻟَﻮَّﻉَ och uttalas lawwa3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är l, w och 3, blir ordet lawwa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som plåga

Böjningsformer av plåga

dåtid
nutid
han
lawwa3a
ﻟَﻮَّﻉَ
han - dåtid
yulawwi3u
ﻳُﻠَﻮِّﻉُ
han - nutid
hon
lawwa3at
ﻟَﻮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tulawwi3u
ﺗُﻠَﻮِّﻉُ
hon - nutid
jag
lawwa3tu
ﻟَﻮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'ulawwi3u
ﺃُﻟَﻮِّﻉُ
jag - nutid