Arabiska för näsduk

mandiil
ﻣَﻨﺪِﻳﻞ
näsduk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för näsduk uttalas mandiil och skrivs ﻣَﻨﺪِﻳﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i näsduk

ﻣَﻨﺪِﻳﻞ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
nun
n
dal
d
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för näsduk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺪِﻳﻞ och uttalas mandiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver