Arabiska för fuktighet

balal
ﺑَﻠَﻞ
fuktighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fuktighet uttalas balal och skrivs ﺑَﻠَﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fuktighet består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fuktighet

Alla bokstäver i fuktighet

ﺑَﻠَﻞ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
beh
b
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fuktighet består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻠَﻞ och uttalas balal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver