Arabiska för ögonlock

jufn
ﺟُﻔﻦ
ögonlock – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ögonlock uttalas jufn och skrivs ﺟُﻔﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ögonlock i:

'ajfaan
ﺃَﺟﻔَﺎﻥ
ögonlock – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ögonlock består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, fa som skrivs och uttalas f och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ögonlock

ﺟُﻔﻦ
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﺟـ
ـﻔـ
ـﻦ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
jim
j
fa
f
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för ögonlock består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟُﻔﻦ och uttalas jufn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ögonlock

fu3l blir jufn

Vi har sett att det arabiska ordet för ögonlock skrivs ﺟُﻔﻦ och uttalas jufn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är j, f och n, blir ordet jufn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ögonlock