Arabiska för skämma bort

dalla3a
ﺩَﻟَّﻊَ
skämma bort – dåtid han
yudalli3u
ﻳُﺪَﻟِّﻊُ
skämma bort – nutid han

Det arabiska verbet för att skämma bort skrivs ﺩَﻟَّﻊَ och uttalas dalla3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺪَﻟِّﻊُ och uttalas yudalli3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skämma bort består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i skämma bort

ﺩَﻟَّﻊَ
ﻟـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻊ
 
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
dal
d
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för skämma bort består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩَﻟَّﻊَ och uttalas dalla3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skämma bort

fa33ala blir dalla3a

Vi har sett att det arabiska ordet för skämma bort skrivs ﺩَﻟَّﻊَ och uttalas dalla3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är d, l och 3, blir ordet dalla3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skämma bort

Böjningsformer av skämma bort

dåtid
nutid
han
dalla3a
ﺩَﻟَّﻊَ
han - dåtid
yudalli3u
ﻳُﺪَﻟِّﻊُ
han - nutid
hon
dalla3at
ﺩَﻟَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tudalli3u
ﺗُﺪَﻟِّﻊُ
hon - nutid
jag
dalla3tu
ﺩَﻟَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'udalli3u
ﺃُﺩَﻟِّﻊُ
jag - nutid