Arabiska för begriplighet, rimlighet

ma3quuliyya
ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ
begriplighet, rimlighet – femininum plural

Det arabiska ordet för begriplighet, rimlighet uttalas ma3quuliyya och skrivs ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begriplighet, rimlighet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begriplighet, rimlighet

Alla bokstäver i begriplighet, rimlighet

ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
qaf
q
waw
w
lam
l
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för begriplighet, rimlighet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ och uttalas ma3quuliyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begriplighet, rimlighet

maf3uul blir ma3quuliyya

Vi har sett att det arabiska ordet för begriplighet, rimlighet skrivs ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ och uttalas ma3quuliyya. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet ma3quuliyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begriplighet, rimlighet