Arabiska för mentalitet

3aqliyya
ﻋَﻘﻠِﻴَّﺔ
mentalitet – femininum singular

Det arabiska ordet för mentalitet uttalas 3aqliyya och skrivs ﻋَﻘﻠِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mentalitet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mentalitet

Alla bokstäver i mentalitet

ﻋَﻘﻠِﻴَّﺔ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ayn
3
qaf
q
lam
l
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mentalitet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻘﻠِﻴَّﺔ och uttalas 3aqliyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mentalitet

fa3l blir 3aqliyya

Vi har sett att det arabiska ordet för mentalitet skrivs ﻋَﻘﻠِﻴَّﺔ och uttalas 3aqliyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet 3aqliyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mentalitet