Arabiska för arrest

i3tiqaal
ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ
arrest – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arrest uttalas i3tiqaal och skrivs ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arrest består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arrest

Alla bokstäver i arrest

ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ayn
3
ta
t
qaf
q
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för arrest består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ och uttalas i3tiqaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arrest

ifti3aal blir i3tiqaal

Vi har sett att det arabiska ordet för arrest skrivs ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﻝ och uttalas i3tiqaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet i3tiqaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arrest