Arabiska för göra förnuftig

3aqqala
ﻋَﻘَّﻞَ
göra förnuftig – dåtid han
yu3aqqilu
ﻳُﻌَﻘِّﻞُ
göra förnuftig – nutid han

Det arabiska verbet för att göra förnuftig skrivs ﻋَﻘَّﻞَ och uttalas 3aqqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻘِّﻞُ och uttalas yu3aqqilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra förnuftig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra förnuftig

Alla bokstäver i göra förnuftig

ﻋَﻘَّﻞَ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för göra förnuftig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻘَّﻞَ och uttalas 3aqqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra förnuftig

fa33ala blir 3aqqala

Vi har sett att det arabiska ordet för göra förnuftig skrivs ﻋَﻘَّﻞَ och uttalas 3aqqala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet 3aqqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra förnuftig

Böjningsformer av göra förnuftig

dåtid
nutid
han
3aqqala
ﻋَﻘَّﻞَ
han - dåtid
yu3aqqilu
ﻳُﻌَﻘِّﻞُ
han - nutid
hon
3aqqalat
ﻋَﻘَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3aqqilu
ﺗُﻌَﻘِّﻞُ
hon - nutid
jag
3aqqaltu
ﻋَﻘَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3aqqilu
ﺃُﻋَﻘِّﻞُ
jag - nutid