Arabiska för allians, ed, pakt

Hilf
ﺣِﻠﻒ
allians, ed, pakt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allians, ed, pakt uttalas Hilf och skrivs ﺣِﻠﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allians, ed, pakt består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allians, ed, pakt

Alla bokstäver i allians, ed, pakt

ﺣِﻠﻒ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Ha
H
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för allians, ed, pakt består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻠﻒ och uttalas Hilf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allians, ed, pakt

fi3l blir Hilf

Vi har sett att det arabiska ordet för allians, ed, pakt skrivs ﺣِﻠﻒ och uttalas Hilf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är H, l och f, blir ordet Hilf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allians, ed, pakt