Arabiska för katt

qiTT
ﻗِﻂّ
katt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för katt uttalas qiTT och skrivs ﻗِﻂّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns katt i:

qiTaT
ﻗِﻄَﻂ
katt – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet katt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet katt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i katt

ﻗِﻂّ
ﻗـ
ـﻂ
 
ﻗـ
ـﻂ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för katt består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻂّ och uttalas qiTT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver