Böjningsformer av verbet 'att snyfta, sucka'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atanahhadu
أَتَنَهَّدُ
jag - nutid
tanahhadtu
تَنَهَّدتُ
jag - dåtid
'atanahhad
أَتَنَهَّد
jag - subjunktiv
'atanahhad
أَتَنَهَّد
jag - jussiv
du (m)
tatanahhadu
تَتَنَهَّدُ
du (m) - nutid
tanahhadta
تَنَهَّدتَ
du (m) - dåtid
tatanahhad
تَتَنَهَّد
du (m) - subjunktiv
tatanahhad
تَتَنَهَّد
du (m) - jussiv
du (f)
tatanahhadiina
تَتَنَهَّدِينَ
du (f) - nutid
tanahhadti
تَنَهَّدتِ
du (f) - dåtid
tatanahhadii
تَتَنَهَّدِي
du (f) - subjunktiv
tatanahhadii
تَتَنَهَّدِي
du (f) - jussiv
han
yatanahhadu
يَتَنَهَّدُ
han - nutid
tanahhada
تَنَهَّدَ
han - dåtid
yatanahhad
يَتَنَهَّد
han - subjunktiv
yatanahhad
يَتَنَهَّد
han - jussiv
hon
tatanahhadu
تَتَنَهَّدُ
hon - nutid
tanahhadat
تَنَهَّدَت
hon - dåtid
tatanahhad
تَتَنَهَّد
hon - subjunktiv
tatanahhad
تَتَنَهَّد
hon - jussiv
vi
natanahhadu
نَتَنَهَّدُ
vi - nutid
tanahhadnaa
تَنَهَّدنَا
vi - dåtid
natanahhad
نَتَنَهَّد
vi - subjunktiv
natanahhad
نَتَنَهَّد
vi - jussiv
ni (m)
tatanahhaduuna
تَتَنَهَّدُونَ
ni (m) - nutid
tanahhadtum
تَنَهَّدتُم
ni (m) - dåtid
tatanahhaduu
تَتَنَهَّدُوا
ni (m) - subjunktiv
tatanahhaduu
تَتَنَهَّدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatanahhadna
تَتَنَهَّدنَ
ni (f) - nutid
tanahhadtunna
تَنَهَّدتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatanahhadna
تَتَنَهَّدنَ
ni (f) - subjunktiv
tatanahhadna
تَتَنَهَّدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatanahhaduuna
يَتَنَهَّدُونَ
de (m) - nutid
tanahhaduu
تَنَهَّدُوا
de (m) - dåtid
yatanahhaduu
يَتَنَهَّدُوا
de (m) - subjunktiv
yatanahhaduu
يَتَنَهَّدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatanahhadna
يَتَنَهَّدنَ
de (f) - nutid
tanahhadna
تَنَهَّدنَ
de (f) - dåtid
yatanahhadna
يَتَنَهَّدنَ
de (f) - subjunktiv
yatanahhadna
يَتَنَهَّدنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatanahhadaani
تَتَنَهَّدَانِ
ni två - nutid
tanahhadtumaa
تَنَهَّدتُمَا
ni två - dåtid
tatanahhadaa
تَتَنَهَّدَا
ni två - subjunktiv
tatanahhadaa
تَتَنَهَّدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatanahhadaani
يَتَنَهَّدَانِ
de två (m) - nutid
tanahhadaa
تَنَهَّدَا
de två (m) - dåtid
yatanahhadaa
يَتَنَهَّدَا
de två (m) - subjunktiv
yatanahhadaa
يَتَنَهَّدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatanahhadaani
تَتَنَهَّدَانِ
de två (f) - nutid
tanahhadataa
تَنَهَّدَتَا
de två (f) - dåtid
tatanahhadaa
تَتَنَهَّدَا
de två (f) - subjunktiv
tatanahhadaa
تَتَنَهَّدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.