Böjningsformer av verbet 'att be, bönfalla'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atawassalu
أَتَوَسَّلُ
jag - nutid
tawassaltu
تَوَسَّلتُ
jag - dåtid
'atawassal
أَتَوَسَّل
jag - subjunktiv
'atawassal
أَتَوَسَّل
jag - jussiv
du (m)
tatawassalu
تَتَوَسَّلُ
du (m) - nutid
tawassalta
تَوَسَّلتَ
du (m) - dåtid
tatawassal
تَتَوَسَّل
du (m) - subjunktiv
tatawassal
تَتَوَسَّل
du (m) - jussiv
du (f)
tatawassaliina
تَتَوَسَّلِينَ
du (f) - nutid
tawassalti
تَوَسَّلتِ
du (f) - dåtid
tatawassalii
تَتَوَسَّلِي
du (f) - subjunktiv
tatawassalii
تَتَوَسَّلِي
du (f) - jussiv
han
yatawassalu
يَتَوَسَّلُ
han - nutid
tawassala
تَوَسَّلَ
han - dåtid
yatawassal
يَتَوَسَّل
han - subjunktiv
yatawassal
يَتَوَسَّل
han - jussiv
hon
tatawassalu
تَتَوَسَّلُ
hon - nutid
tawassalat
تَوَسَّلَت
hon - dåtid
tatawassal
تَتَوَسَّل
hon - subjunktiv
tatawassal
تَتَوَسَّل
hon - jussiv
vi
natawassalu
نَتَوَسَّلُ
vi - nutid
tawassalnaa
تَوَسَّلنَا
vi - dåtid
natawassal
نَتَوَسَّل
vi - subjunktiv
natawassal
نَتَوَسَّل
vi - jussiv
ni (m)
tatawassaluuna
تَتَوَسَّلُونَ
ni (m) - nutid
tawassaltum
تَوَسَّلتُم
ni (m) - dåtid
tatawassaluu
تَتَوَسَّلُوا
ni (m) - subjunktiv
tatawassaluu
تَتَوَسَّلُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatawassalna
تَتَوَسَّلنَ
ni (f) - nutid
tawassaltunna
تَوَسَّلتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatawassalna
تَتَوَسَّلنَ
ni (f) - subjunktiv
tatawassalna
تَتَوَسَّلنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatawassaluuna
يَتَوَسَّلُونَ
de (m) - nutid
tawassaluu
تَوَسَّلُوا
de (m) - dåtid
yatawassaluu
يَتَوَسَّلُوا
de (m) - subjunktiv
yatawassaluu
يَتَوَسَّلُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatawassalna
يَتَوَسَّلنَ
de (f) - nutid
tawassalna
تَوَسَّلنَ
de (f) - dåtid
yatawassalna
يَتَوَسَّلنَ
de (f) - subjunktiv
yatawassalna
يَتَوَسَّلنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatawassalaani
تَتَوَسَّلَانِ
ni två - nutid
tawassaltumaa
تَوَسَّلتُمَا
ni två - dåtid
tatawassalaa
تَتَوَسَّلَا
ni två - subjunktiv
tatawassalaa
تَتَوَسَّلَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatawassalaani
يَتَوَسَّلَانِ
de två (m) - nutid
tawassalaa
تَوَسَّلَا
de två (m) - dåtid
yatawassalaa
يَتَوَسَّلَا
de två (m) - subjunktiv
yatawassalaa
يَتَوَسَّلَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatawassalaani
تَتَوَسَّلَانِ
de två (f) - nutid
tawassalataa
تَوَسَّلَتَا
de två (f) - dåtid
tatawassalaa
تَتَوَسَّلَا
de två (f) - subjunktiv
tatawassalaa
تَتَوَسَّلَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.