Arabiska för be, bönfalla

tawassala
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
be, bönfalla – dåtid han
yatawassalu
ﻳَﺘَﻮَﺳَّﻞُ
be, bönfalla – nutid han

Det arabiska verbet för att be, bönfalla skrivs ﺗَﻮَﺳَّﻞَ och uttalas tawassala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﺳَّﻞُ och uttalas yatawassalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet be, bönfalla består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med be, bönfalla

Alla bokstäver i be, bönfalla

ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
ﺗـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
waw
w
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för be, bönfalla består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺳَّﻞَ och uttalas tawassala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för be, bönfalla

tafa33ala blir tawassala

Vi har sett att det arabiska ordet för be, bönfalla skrivs ﺗَﻮَﺳَّﻞَ och uttalas tawassala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, s och l, blir ordet tawassala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som be, bönfalla

Böjningsformer av be, bönfalla

dåtid
nutid
han
tawassala
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
han - dåtid
yatawassalu
ﻳَﺘَﻮَﺳَّﻞُ
han - nutid
hon
tawassalat
ﺗَﻮَﺳَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatawassalu
ﺗَﺘَﻮَﺳَّﻞُ
hon - nutid
jag
tawassaltu
ﺗَﻮَﺳَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atawassalu
ﺃَﺗَﻮَﺳَّﻞُ
jag - nutid