Arabiska för bön, förfrågan

tawassul
ﺗَﻮَﺳُّﻞ
bön, förfrågan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bön, förfrågan uttalas tawassul och skrivs ﺗَﻮَﺳُّﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bön, förfrågan består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bön, förfrågan

Alla bokstäver i bön, förfrågan

ﺗَﻮَﺳُّﻞ
ﺗـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
waw
w
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bön, förfrågan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺳُّﻞ och uttalas tawassul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bön, förfrågan

tafa33ul blir tawassul

Vi har sett att det arabiska ordet för bön, förfrågan skrivs ﺗَﻮَﺳُّﻞ och uttalas tawassul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är w, s och l, blir ordet tawassul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bön, förfrågan