Arabiska för be, bönfalla

tasawwala
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
be, bönfalla – dåtid han
yatasawwalu
ﻳَﺘَﺴَﻮَّﻝُ
be, bönfalla – nutid han

Det arabiska verbet för att be, bönfalla skrivs ﺗَﺴَﻮَّﻝَ och uttalas tasawwala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﻮَّﻝُ och uttalas yatasawwalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet be, bönfalla består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med be, bönfalla

Alla bokstäver i be, bönfalla

ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
sin
s
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för be, bönfalla består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻮَّﻝَ och uttalas tasawwala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för be, bönfalla

tafa33ala blir tasawwala

Vi har sett att det arabiska ordet för be, bönfalla skrivs ﺗَﺴَﻮَّﻝَ och uttalas tasawwala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är s, w och l, blir ordet tasawwala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som be, bönfalla

Böjningsformer av be, bönfalla

dåtid
nutid
han
tasawwala
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
han - dåtid
yatasawwalu
ﻳَﺘَﺴَﻮَّﻝُ
han - nutid
hon
tasawwalat
ﺗَﺴَﻮَّﻟَﺖ
hon - dåtid
tatasawwalu
ﺗَﺘَﺴَﻮَّﻝُ
hon - nutid
jag
tasawwaltu
ﺗَﺴَﻮَّﻟﺖُ
jag - dåtid
'atasawwalu
ﺃَﺗَﺴَﻮَّﻝُ
jag - nutid