Arabiska för barndom

Tufuula
ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ
barndom – femininum singular

Det arabiska ordet för barndom uttalas Tufuula och skrivs ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet barndom består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, fa som skrivs och uttalas f och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med barndom

Alla bokstäver i barndom

ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻔـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
Ta
T
fa
f
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för barndom består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ och uttalas Tufuula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för barndom

fu3uula blir Tufuula

Vi har sett att det arabiska ordet för barndom skrivs ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ och uttalas Tufuula. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är T, f och l, blir ordet Tufuula.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som barndom