Arabiska för pilgrim

Haajj
ﺣَﺎﺝّ
pilgrim – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pilgrim uttalas Haajj och skrivs ﺣَﺎﺝّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pilgrim i:

Hujjaaj
ﺣُﺠَّﺎﺝ
pilgrim – maskulinum plural
Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pilgrim består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i pilgrim

ﺣَﺎﺝّ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
Ha
H
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för pilgrim består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺝّ och uttalas Haajj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver