Arabiska för uppfinning

ikhtiraa3
ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻉ
uppfinning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppfinning uttalas ikhtiraa3 och skrivs ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns uppfinning i:

ikhtiraa3aat
ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻋَﺎﺕ
uppfinning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppfinning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppfinning

Alla bokstäver i uppfinning

ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻉ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
kha
kh
ta
t
ra
r
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för uppfinning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘِﺮَﺍﻉ och uttalas ikhtiraa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver