Arabiska för flytande, simmande

3aa'im
ﻋَﺎﺋِﻢ
flytande, simmande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flytande, simmande uttalas 3aa'im och skrivs ﻋَﺎﺋِﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flytande, simmande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flytande, simmande

Alla bokstäver i flytande, simmande

ﻋَﺎﺋِﻢ
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
alef
'
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för flytande, simmande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺋِﻢ och uttalas 3aa'im.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver