Arabiska för bli muslim, överlämna

'aslama
ﺃَﺳﻠَﻢَ
bli muslim, överlämna – dåtid han
yuslimu
ﻳُﺴﻠِﻢُ
bli muslim, överlämna – nutid han

Det arabiska verbet för att bli muslim, överlämna skrivs ﺃَﺳﻠَﻢَ och uttalas 'aslama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﻠِﻢُ och uttalas yuslimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli muslim, överlämna består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli muslim, överlämna

Alla bokstäver i bli muslim, överlämna

ﺃَﺳﻠَﻢَ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
sin
s
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bli muslim, överlämna består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻠَﻢَ och uttalas 'aslama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli muslim, överlämna

'af3ala blir 'aslama

Vi har sett att det arabiska ordet för bli muslim, överlämna skrivs ﺃَﺳﻠَﻢَ och uttalas 'aslama. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, l och m, blir ordet 'aslama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli muslim, överlämna

Böjningsformer av bli muslim, överlämna

dåtid
nutid
han
'aslama
ﺃَﺳﻠَﻢَ
han - dåtid
yuslimu
ﻳُﺴﻠِﻢُ
han - nutid
hon
'aslamat
ﺃَﺳﻠَﻤَﺖ
hon - dåtid
tuslimu
ﺗُﺴﻠِﻢُ
hon - nutid
jag
'aslamtu
ﺃَﺳﻠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'uslimu
ﺃُﺳﻠِﻢُ
jag - nutid