Arabiska för däck, ram

'iTaar
ﺇِﻃَﺎﺭ
däck, ram – maskulinum singular

Det arabiska ordet för däck, ram uttalas 'iTaar och skrivs ﺇِﻃَﺎﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns däck, ram i:

'iTaaraat
ﺇِﻃَﺎﺭَﺍﺕ
däck, ram – maskulinum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet däck, ram

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet däck, ram består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i däck, ram

ﺇِﻃَﺎﺭ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Ta
T
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för däck, ram består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﺇِﻃَﺎﺭ och uttalas 'iTaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver