Arabiska för lyssna

istama3a
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
lyssna – dåtid han
yastami3u
ﻳَﺴﺘَﻤِﻊُ
lyssna – nutid han

Det arabiska verbet för att lyssna skrivs ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ och uttalas istama3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻤِﻊُ och uttalas yastami3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lyssna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyssna består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyssna

Alla bokstäver i lyssna

ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
sin
s
ta
t
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för lyssna består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ och uttalas istama3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lyssna

ifta3ala blir istama3a

Vi har sett att det arabiska ordet för lyssna skrivs ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ och uttalas istama3a. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet istama3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lyssna

Böjningsformer av lyssna

dåtid
nutid
han
istama3a
ﺍِﺳﺘَﻤَﻊَ
han - dåtid
yastami3u
ﻳَﺴﺘَﻤِﻊُ
han - nutid
hon
istama3at
ﺍِﺳﺘَﻤَﻌَﺖ
hon - dåtid
tastami3u
ﺗَﺴﺘَﻤِﻊُ
hon - nutid
jag
istama3tu
ﺍِﺳﺘَﻤَﻌﺖُ
jag - dåtid
'astami3u
ﺃَﺳﺘَﻤِﻊُ
jag - nutid