Arabiska för akustisk

sam3iyy
ﺳَﻤﻌِﻲّ
akustisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för akustisk uttalas sam3iyy och skrivs ﺳَﻤﻌِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet akustisk består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med akustisk

Alla bokstäver i akustisk

ﺳَﻤﻌِﻲّ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
sin
s
mim
m
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för akustisk består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺳَﻤﻌِﻲّ och uttalas sam3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för akustisk

fa3l blir sam3iyy

Vi har sett att det arabiska ordet för akustisk skrivs ﺳَﻤﻌِﻲّ och uttalas sam3iyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet sam3iyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som akustisk