Arabiska för förkortning, kortkommando, summering

ikhtiSaar
ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ
förkortning, kortkommando, summering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förkortning, kortkommando, summering uttalas ikhtiSaar och skrivs ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förkortning, kortkommando, summering består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förkortning, kortkommando, summering

Alla bokstäver i förkortning, kortkommando, summering

ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
kha
kh
ta
t
Sad
S
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förkortning, kortkommando, summering består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ och uttalas ikhtiSaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver