Arabiska för annorlunda, distinkt, utmärkt

mutamayyiz
ﻣُﺘَﻤَﻴِّﺰ
annorlunda, distinkt, utmärkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för annorlunda, distinkt, utmärkt uttalas mutamayyiz och skrivs ﻣُﺘَﻤَﻴِّﺰ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet annorlunda, distinkt, utmärkt består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ya som skrivs och uttalas y och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med annorlunda, distinkt, utmärkt

Alla bokstäver i annorlunda, distinkt, utmärkt

ﻣُﺘَﻤَﻴِّﺰ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺰ
 
mim
m
ta
t
mim
m
ya
y
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för annorlunda, distinkt, utmärkt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻤَﻴِّﺰ och uttalas mutamayyiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för annorlunda, distinkt, utmärkt

mutafa33il blir mutamayyiz

Vi har sett att det arabiska ordet för annorlunda, distinkt, utmärkt skrivs ﻣُﺘَﻤَﻴِّﺰ och uttalas mutamayyiz. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är m, y och z, blir ordet mutamayyiz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som annorlunda, distinkt, utmärkt