Arabiska för budbärare, ombud

mursal
ﻣُﺮﺳَﻞ
budbärare, ombud – maskulinum singular

Det arabiska ordet för budbärare, ombud uttalas mursal och skrivs ﻣُﺮﺳَﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet budbärare, ombud består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med budbärare, ombud

Alla bokstäver i budbärare, ombud

ﻣُﺮﺳَﻞ
ﻣـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ra
r
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för budbärare, ombud består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮﺳَﻞ och uttalas mursal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för budbärare, ombud

muf3al blir mursal

Vi har sett att det arabiska ordet för budbärare, ombud skrivs ﻣُﺮﺳَﻞ och uttalas mursal. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är r, s och l, blir ordet mursal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som budbärare, ombud