Arabiska för höger

yamiin
ﻳَﻤِﻴﻦ
höger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för höger uttalas yamiin och skrivs ﻳَﻤِﻴﻦ.

Om ljudfilerna
Mönster: verbalnomen

Så används ordet höger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höger består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höger

Alla bokstäver i höger

ﻳَﻤِﻴﻦ
ﻳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻳـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ya
y
mim
m
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för höger består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻳَﻤِﻴﻦ och uttalas yamiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för höger

fa3iil blir yamiin

Vi har sett att det arabiska ordet för höger skrivs ﻳَﻤِﻴﻦ och uttalas yamiin. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är y, m och n, blir ordet yamiin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som höger