Arabiska för ljus, ren, tydlig

naaSi3
ﻧَﺎﺻِﻊ
ljus, ren, tydlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ljus, ren, tydlig uttalas naaSi3 och skrivs ﻧَﺎﺻِﻊ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljus, ren, tydlig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljus, ren, tydlig

Alla bokstäver i ljus, ren, tydlig

ﻧَﺎﺻِﻊ
ﻧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
alef
Sad
S
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för ljus, ren, tydlig består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺻِﻊ och uttalas naaSi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ljus, ren, tydlig

faa3il blir naaSi3

Vi har sett att det arabiska ordet för ljus, ren, tydlig skrivs ﻧَﺎﺻِﻊ och uttalas naaSi3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, S och 3, blir ordet naaSi3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ljus, ren, tydlig