Arabiska för bli uppenbar, vara uppenbar

naSa3a
ﻧَﺼَﻊَ
bli uppenbar, vara uppenbar – dåtid han
yanSa3u
ﻳَﻨﺼَﻊُ
bli uppenbar, vara uppenbar – nutid han

Det arabiska verbet för att bli uppenbar, vara uppenbar skrivs ﻧَﺼَﻊَ och uttalas naSa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺼَﻊُ och uttalas yanSa3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli uppenbar, vara uppenbar består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Sad som skrivs och uttalas S och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli uppenbar, vara uppenbar

Alla bokstäver i bli uppenbar, vara uppenbar

ﻧَﺼَﻊَ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﻊ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
Sad
S
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för bli uppenbar, vara uppenbar består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺼَﻊَ och uttalas naSa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli uppenbar, vara uppenbar

fa3ala blir naSa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för bli uppenbar, vara uppenbar skrivs ﻧَﺼَﻊَ och uttalas naSa3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, S och 3, blir ordet naSa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli uppenbar, vara uppenbar

Böjningsformer av bli uppenbar, vara uppenbar

dåtid
nutid
han
naSa3a
ﻧَﺼَﻊَ
han - dåtid
yanSa3u
ﻳَﻨﺼَﻊُ
han - nutid
hon
naSa3at
ﻧَﺼَﻌَﺖ
hon - dåtid
tanSa3u
ﺗَﻨﺼَﻊُ
hon - nutid
jag
naSa3tu
ﻧَﺼَﻌﺖُ
jag - dåtid
'anSa3u
ﺃَﻧﺼَﻊُ
jag - nutid