Arabiska för förundran, förvåning

dahsha
ﺩَﻫﺸَﺔ
förundran, förvåning – femininum singular

Det arabiska ordet för förundran, förvåning uttalas dahsha och skrivs ﺩَﻫﺸَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förundran, förvåning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ha som skrivs och uttalas h och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förundran, förvåning

Alla bokstäver i förundran, förvåning

ﺩَﻫﺸَﺔ
ﻫـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﺸـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
dal
d
ha
h
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förundran, förvåning består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻫﺸَﺔ och uttalas dahsha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver