Arabiska för bärbar, transporterad, överförd

manquul
ﻣَﻨﻘُﻮﻝ
bärbar, transporterad, överförd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bärbar, transporterad, överförd uttalas manquul och skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﻝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bärbar, transporterad, överförd består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bärbar, transporterad, överförd

Alla bokstäver i bärbar, transporterad, överförd

ﻣَﻨﻘُﻮﻝ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
nun
n
qaf
q
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bärbar, transporterad, överförd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻘُﻮﻝ och uttalas manquul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bärbar, transporterad, överförd

maf3uul blir manquul

Vi har sett att det arabiska ordet för bärbar, transporterad, överförd skrivs ﻣَﻨﻘُﻮﻝ och uttalas manquul. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet manquul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bärbar, transporterad, överförd