Arabiska för fil, mapp

milaff
ﻣِﻠَﻒّ
fil, mapp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fil, mapp uttalas milaff och skrivs ﻣِﻠَﻒّ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fil, mapp består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fil, mapp

Alla bokstäver i fil, mapp

ﻣِﻠَﻒّ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för fil, mapp består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f. Ordet skrivs därför ﻣِﻠَﻒّ och uttalas milaff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver