Arabiska för hoprullad, kål, vriden

malfuuf
ﻣَﻠﻔُﻮﻑ
hoprullad, kål, vriden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hoprullad, kål, vriden uttalas malfuuf och skrivs ﻣَﻠﻔُﻮﻑ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hoprullad, kål, vriden består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hoprullad, kål, vriden

Alla bokstäver i hoprullad, kål, vriden

ﻣَﻠﻔُﻮﻑ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
lam
l
fa
f
waw
w
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för hoprullad, kål, vriden består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠﻔُﻮﻑ och uttalas malfuuf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver