Arabiska för klass, lager

Tabaqa
ﻃَﺒَﻘَﺔ
klass, lager – femininum singular

Det arabiska ordet för klass, lager uttalas Tabaqa och skrivs ﻃَﺒَﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klass, lager i:

Tibaaq
ﻃِﺒَﺎﻕ
klass, lager – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klass, lager består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klass, lager

Alla bokstäver i klass, lager

ﻃَﺒَﻘَﺔ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ta
T
beh
b
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för klass, lager består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺒَﻘَﺔ och uttalas Tabaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klass, lager

fa3ala blir Tabaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för klass, lager skrivs ﻃَﺒَﻘَﺔ och uttalas Tabaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet Tabaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klass, lager