Arabiska för notera

laaHaZa
ﻟَﺎﺣَﻆَ
notera – dåtid han
yulaaHiZu
ﻳُﻠَﺎﺣِﻆُ
notera – nutid han

Det arabiska verbet för att notera skrivs ﻟَﺎﺣَﻆَ och uttalas laaHaZa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﺎﺣِﻆُ och uttalas yulaaHiZu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet notera består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med notera

Alla bokstäver i notera

ﻟَﺎﺣَﻆَ
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻆ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
lam
l
alef
Ha
H
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för notera består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﺣَﻆَ och uttalas laaHaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för notera

faa3ala blir laaHaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för notera skrivs ﻟَﺎﺣَﻆَ och uttalas laaHaZa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är l, H och Z, blir ordet laaHaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som notera

Böjningsformer av notera

dåtid
nutid
han
laaHaZa
ﻟَﺎﺣَﻆَ
han - dåtid
yulaaHiZu
ﻳُﻠَﺎﺣِﻆُ
han - nutid
hon
laaHaZat
ﻟَﺎﺣَﻈَﺖ
hon - dåtid
tulaaHiZu
ﺗُﻠَﺎﺣِﻆُ
hon - nutid
jag
laaHaZtu
ﻟَﺎﺣَﻈﺖُ
jag - dåtid
'ulaaHiZu
ﺃُﻟَﺎﺣِﻆُ
jag - nutid