Arabiska för limpa

raghiif
ﺭَﻏِﻴﻒ
limpa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för limpa uttalas raghiif och skrivs ﺭَﻏِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns limpa i:

'arghifa
ﺃَﺭﻏِﻔَﺔ
limpa – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet limpa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ghayn som skrivs och uttalas gh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i limpa

ﺭَﻏِﻴﻒ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ـﺮ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ra
r
ghayn
gh
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för limpa består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻏِﻴﻒ och uttalas raghiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver