Arabiska för regnig

maaTir
ﻣَﺎﻃِﺮ
regnig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för regnig uttalas maaTir och skrivs ﻣَﺎﻃِﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet regnig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet regnig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med regnig

Alla bokstäver i regnig

ﻣَﺎﻃِﺮ
ﻣـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
mim
m
alef
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för regnig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﻃِﺮ och uttalas maaTir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för regnig

faa3il blir maaTir

Vi har sett att det arabiska ordet för regnig skrivs ﻣَﺎﻃِﺮ och uttalas maaTir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är m, T och r, blir ordet maaTir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som regnig