Arabiska för befolka

qaTana
ﻗَﻄَﻦَ
befolka – dåtid han
yaqTanu
ﻳَﻘﻄَﻦُ
befolka – nutid han

Det arabiska verbet för att befolka skrivs ﻗَﻄَﻦَ och uttalas qaTana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻄَﻦُ och uttalas yaqTanu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet befolka består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med befolka

Alla bokstäver i befolka

ﻗَﻄَﻦَ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻦ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻦ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
qaf
q
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för befolka består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻄَﻦَ och uttalas qaTana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för befolka

fa3ala blir qaTana

Vi har sett att det arabiska ordet för befolka skrivs ﻗَﻄَﻦَ och uttalas qaTana. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, T och n, blir ordet qaTana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som befolka

Böjningsformer av befolka

dåtid
nutid
han
qaTana
ﻗَﻄَﻦَ
han - dåtid
yaqTanu
ﻳَﻘﻄَﻦُ
han - nutid
hon
qaTanat
ﻗَﻄَﻨَﺖ
hon - dåtid
taqTanu
ﺗَﻘﻄَﻦُ
hon - nutid
jag
qaTantu
ﻗَﻄَﻨﺖُ
jag - dåtid
'aqTanu
ﺃَﻗﻄَﻦُ
jag - nutid