Arabiska för hattbärande

muqabba3
ﻣُﻘَﺒَّﻊ
hattbärande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hattbärande uttalas muqabba3 och skrivs ﻣُﻘَﺒَّﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hattbärande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hattbärande

Alla bokstäver i hattbärande

ﻣُﻘَﺒَّﻊ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
qaf
q
beh
b
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för hattbärande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻘَﺒَّﻊ och uttalas muqabba3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hattbärande

mufa33al blir muqabba3

Vi har sett att det arabiska ordet för hattbärande skrivs ﻣُﻘَﺒَّﻊ och uttalas muqabba3. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är q, b och 3, blir ordet muqabba3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hattbärande