Arabiska för skjorta

qamiiS
ﻗَﻤِﻴﺺ
skjorta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skjorta uttalas qamiiS och skrivs ﻗَﻤِﻴﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skjorta i:

qumSaan
ﻗُﻤﺼَﺎﻥ
skjorta – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skjorta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skjorta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skjorta

Alla bokstäver i skjorta

ﻗَﻤِﻴﺺ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
qaf
q
mim
m
ya
y
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för skjorta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻤِﻴﺺ och uttalas qamiiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skjorta

fa3iil blir qamiiS

Vi har sett att det arabiska ordet för skjorta skrivs ﻗَﻤِﻴﺺ och uttalas qamiiS. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är q, m och S, blir ordet qamiiS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skjorta