Arabiska för blus

bluuza
ﺑﻠُﻮﺯَﺓ
blus – femininum singular

Det arabiska ordet för blus uttalas bluuza och skrivs ﺑﻠُﻮﺯَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i blus

ﺑﻠُﻮﺯَﺓ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ـﺰ
ـﺔ
 
beh
b
lam
l
waw
w
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blus består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑﻠُﻮﺯَﺓ och uttalas bluuza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver